Lời bài hát: Cải lương xã hội Chuyện tình hai mươi năm – Kim Tử Long, Tài Linh

Cải lương xã hội Chuyện tình hai mươi năm – Kim Tử Long, Tài Linh -

Vở Cải lương Chuyện tình hai mươi năm do các nghệ sĩ Kim Tử Long, Tài Linh… thể hiện

Cải lương xã hội Chuyện tình hai mươi năm – Kim Tử Long, Tài Linh