Lời bài hát: Cải lương xã hội Chuyện tình hai mươi năm – Vũ Linh, Tài Linh

Cải lương xã hội Chuyện tình hai mươi năm – Vũ Linh, Tài Linh -

Cải lương xã hội Chuyện tình hai mươi năm – Vũ Linh, Tài Linh