Lời bài hát: Cải lương xã hội Cỏ dại – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Phương Hồng Thủy

Cải lương xã hội Cỏ dại – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Phương Hồng Thủy -

Cải lương xã hội Cỏ dại – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Phương Hồng Thủy