Lời bài hát: Cải lương xã hội Cô dâu phụ – Vũ Linh, Tài Linh, Trọng Hữu

Cải lương xã hội Cô dâu phụ – Vũ Linh, Tài Linh, Trọng Hữu -

Track list:

01. Hoàng Hôn Màu Tím 1

02. Hoàng Hôn Tím Phần 2

03. Cô Dâu Phụ 1

04. Dòng Đời Nghiệt Ngã Phần 2

Cải lương xã hội Cô dâu phụ – Vũ Linh, Tài Linh, Trọng Hữu