Lời bài hát: Cải lương xã hội Cô gái lạc loài – Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Thoại Mỹ

Cải lương xã hội Cô gái lạc loài – Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Thoại Mỹ -

Cải lương xã hội Cô gái lạc loài – Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Thoại Mỹ