Lời bài hát: Cải lương xã hội: Còn duyên phận – Hương Lan, Vũ Linh

Cải lương xã hội: Còn duyên phận – Hương Lan, Vũ Linh -

Cải lương xã hội: Còn duyên phận – Hương Lan, Vũ Linh