Lời bài hát: Cải lương xã hội Con sóng lạc loài – Vũ Linh, Ngọc Huyền

Cải lương xã hội Con sóng lạc loài – Vũ Linh, Ngọc Huyền -

Cải lương xã hội Con sóng lạc loài – Vũ Linh, Ngọc Huyền