Lời bài hát: Cải lương xã hội Của trời cho – Kim Tử Long, Vân Hà, Thanh Ngân

Cải lương xã hội Của trời cho – Kim Tử Long, Vân Hà, Thanh Ngân -

Cải lương xã hội Của trời cho – Kim Tử Long, Vân Hà, Thanh Ngân