Lời bài hát: Cải lương xã hội Cuội nguồn yêu thương – Kim Tử Long, Ngọc Huyền

Cải lương xã hội Cuội nguồn yêu thương – Kim Tử Long, Ngọc Huyền -

Cải lương xã hội Cuội nguồn yêu thương – Kim Tử Long, Ngọc Huyền