Lời bài hát: Cải lương xã hội Dập tắt lửa lòng – Vũ Linh, Tài Linh

Cải lương xã hội Dập tắt lửa lòng – Vũ Linh, Tài Linh -

Cải lương xã hội Dập tắt lửa lòng – Vũ Linh, Tài Linh