Lời bài hát: Cải lương xã hội: Đêm hẹn hò định mệnh Vũ Linh, Ngọc Huyền

Cải lương xã hội: Đêm hẹn hò định mệnh Vũ Linh, Ngọc Huyền -

Cải lương xã hội: Đêm hẹn hò định mệnh Vũ Linh, Ngọc Huyền