Lời bài hát: Cải lương xã hội Đèn không hắt bóng – Ngọc Huyền, Vũ Linh

Cải lương xã hội Đèn không hắt bóng – Ngọc Huyền, Vũ Linh -

Cải lương xã hội Đèn không hắt bóng – Ngọc Huyền, Vũ Linh