Lời bài hát: Cải lương xã hội Đi biển – Hương Lan, Vũ Linh, Thanh Hằng

Cải lương xã hội Đi biển – Hương Lan, Vũ Linh, Thanh Hằng -

Cải lương xã hội Đi biển – Hương Lan, Vũ Linh, Thanh Hằng