Lời bài hát: Cải lương xã hội Đời cỏ dại – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Linh Tâm

Cải lương xã hội Đời cỏ dại – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Linh Tâm -

Cải lương xã hội Đời cỏ dại – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Linh Tâm