Lời bài hát: Cải lương xã hội Đời cô Nga – Minh Vương, Tài Linh, Kim Tử Long

Cải lương xã hội Đời cô Nga – Minh Vương, Tài Linh, Kim Tử Long -

Cải lương xã hội Đời cô Nga – Minh Vương, Tài Linh, Kim Tử Long