Lời bài hát: Cải lương xã hội Đời Con Gái – Vũ Linh, Tài Linh, Linh Tâm

Cải lương xã hội Đời Con Gái – Vũ Linh, Tài Linh, Linh Tâm -

Cải lương xã hội Đời Con Gái – Vũ Linh, Tài Linh, Linh Tâm