Lời bài hát: Cải lương xã hội Duyên nợ sang hèn – Kim Tử Long, Tài Linh

Cải lương xã hội Duyên nợ sang hèn – Kim Tử Long, Tài Linh -

Cải lương xã hội Duyên nợ sang hèn – Kim Tử Long, Tài Linh