Lời bài hát: Cải lương xã hội Duyên phận má hồng Vũ Linh, Hương Lan, Châu Thanh

Cải lương xã hội Duyên phận má hồng Vũ Linh, Hương Lan, Châu Thanh -

Cải lương xã hội Duyên phận má hồng với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Hương Lan, Châu Thanh…

Cải lương xã hội Duyên phận má hồng Vũ Linh, Hương Lan, Châu Thanh