Lời bài hát: Cải lương xã hội Em đi lấy chồng – Kim Tử Long,Thanh Ngân

Cải lương xã hội Em đi lấy chồng – Kim Tử Long,Thanh Ngân -

Cải lương xã hội Em đi lấy chồng – Kim Tử Long,Thanh Ngân