Lời bài hát: Cải lương xã hội Em ơi đừng khóc nữa – Kim Tử Long, Ngọc Huyền

Cải lương xã hội Em ơi đừng khóc nữa – Kim Tử Long, Ngọc Huyền -

Cải lương xã hội Em ơi đừng khóc nữa – Kim Tử Long, Ngọc Huyền