Lời bài hát: Cải lương xã hội: Em ơi đừng khóc nữa Vũ Linh, Ngọc Huyền

Cải lương xã hội: Em ơi đừng khóc nữa Vũ Linh, Ngọc Huyền -

Cải lương xã hội: Em ơi đừng khóc nữa Vũ Linh, Ngọc Huyền