Lời bài hát: Cải lương xã hội Giấc mơ tình – Quế Trân, Vũ Luân, Trọng Nghĩa

Cải lương xã hội Giấc mơ tình – Quế Trân, Vũ Luân, Trọng Nghĩa -

Cải lương xã hội Giấc mơ tình – Quế Trân, Vũ Luân, Trọng Nghĩa