Lời bài hát: Cải lương xã hội: Gió thổi bên sông Vũ Linh, Tài Linh

Cải lương xã hội: Gió thổi bên sông Vũ Linh, Tài Linh -

Cải lương xã hội: Gió thổi bên sông Vũ Linh, Tài Linh