Lời bài hát: Cải lương xã hội: Giọt lệ trăng non – Ngọc Huyền, Vũ Linh

Cải lương xã hội: Giọt lệ trăng non – Ngọc Huyền, Vũ Linh -

Cải lương xã hội: Giọt lệ trăng non – Ngọc Huyền, Vũ Linh