Lời bài hát: Cải lương xã hội Giũ áo bụi đời – Vũ Linh,Thanh Thanh Tâm

Cải lương xã hội Giũ áo bụi đời – Vũ Linh,Thanh Thanh Tâm -

Cải lương xã hội Giũ áo bụi đời – Vũ Linh,Thanh Thanh Tâm