Lời bài hát: Cải lương xã hội hài hước Tôi là ai – Ngọc Giàu, Bảo Quốc

Cải lương xã hội hài hước Tôi là ai – Ngọc Giàu, Bảo Quốc -

Cải lương xã hội hài hước Tôi là ai – Ngọc Giàu, Bảo Quốc