Lời bài hát: Cải lương xã hội hài hước Trò đời – Vũ Luân, Thanh Ngân

Cải lương xã hội hài hước Trò đời – Vũ Luân, Thanh Ngân -

Cải lương xã hội hài hước Trò đời – Vũ Luân, Thanh Ngân