Lời bài hát: Cải lương xã hội hài Huyện Đề Nuôi Chuột – Minh Vương, Lệ Thủy

Cải lương xã hội hài Huyện Đề Nuôi Chuột – Minh Vương, Lệ Thủy -

Cải lương xã hội hài Huyện Đề Nuôi Chuột – Minh Vương, Lệ Thủy