Lời bài hát: Cải lương xã hội Hai người mẹ Vũ Linh, Hương Lan

Cải lương xã hội Hai người mẹ Vũ Linh, Hương Lan -

Cải lương xã hội Hai người mẹ Vũ Linh, Hương Lan. Vở Cải lương xã hội Hai người mẹ với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Hương Lan, Lê Giang, Vân Hà… Hai người mẹ là nói về nội dung câu chuyện..

Cải lương xã hội Hai người mẹ Vũ Linh, Hương Lan