Lời bài hát: Cải lương xã hội Hạnh phúc đắng cay – Ngọc Huyền, Vũ Linh

Cải lương xã hội Hạnh phúc đắng cay – Ngọc Huyền, Vũ Linh -

Cải lương xã hội Hạnh phúc đắng cay – Ngọc Huyền, Vũ Linh