Lời bài hát: Cải lương xã hội hay nhất 2017- Giọt đắng tình say Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Hằng

Cải lương xã hội hay nhất 2017- Giọt đắng tình say Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Hằng -

Cải lương xã hội hay nhất 2017- Giọt đắng tình say Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Hằng