Lời bài hát: Cải lương xã hội Hố sâu tội lỗi – Vũ Linh,Tài Linh, Diệp Lang

Cải lương xã hội Hố sâu tội lỗi – Vũ Linh,Tài Linh, Diệp Lang -

Cải lương xã hội Hố sâu tội lỗi – Vũ Linh,Tài Linh, Diệp Lang