Lời bài hát: Cải lương xã hội Hoa lục bình – Tài Linh, Minh Vương, Mỹ Trinh

Cải lương xã hội Hoa lục bình – Tài Linh, Minh Vương, Mỹ Trinh -

Cải lương xã hội Hoa lục bình – Tài Linh, Minh Vương, Mỹ Trinh