Lời bài hát: Cải lương xã hội: Hoàng hôn không tắt nắng – Vũ Linh, Thoại Mỹ

Cải lương xã hội: Hoàng hôn không tắt nắng – Vũ Linh, Thoại Mỹ -

Cải lương xã hội: Hoàng hôn không tắt nắng – Vũ Linh, Thoại Mỹ