Lời bài hát: Cải lương xã hội Hương sắc phù dung – Đào Vũ Thanh, Hoài Vương

Cải lương xã hội Hương sắc phù dung – Đào Vũ Thanh, Hoài Vương -

Cải lương xã hội Hương sắc phù dung – Đào Vũ Thanh, Hoài Vương