Lời bài hát: Cải lương xã hội Kẻ lừa dối đáng yêu – Ngọc Huyền, Trọng Phúc

Cải lương xã hội Kẻ lừa dối đáng yêu – Ngọc Huyền, Trọng Phúc -

Cải lương xã hội Kẻ lừa dối đáng yêu – Ngọc Huyền, Trọng Phúc