Lời bài hát: Cải lương xã hội Khát vọng – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ

Cải lương xã hội Khát vọng – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ -

Cải lương xã hội Khát vọng – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ