Lời bài hát: Cải lương xã hội Lỡ một cuộc tình – Ngọc Huyền, Kim Tử Long

Cải lương xã hội Lỡ một cuộc tình – Ngọc Huyền, Kim Tử Long -

Cải lương xã hội Lỡ một cuộc tình – Ngọc Huyền, Kim Tử Long