Lời bài hát: Cải lương xã hội Lối Về Xưa – Kim Tử Long, Thanh Ngân

Cải lương xã hội Lối Về Xưa – Kim Tử Long, Thanh Ngân -

Cải lương xã hội Lối Về Xưa – Kim Tử Long, Thanh Ngân