Lời bài hát: Cải lương xã hội Lòng người đen bạc – Kim Tử Long, Thanh Ngân

Cải lương xã hội Lòng người đen bạc – Kim Tử Long, Thanh Ngân -

Cải lương xã hội Lòng người đen bạc – Kim Tử Long, Thanh Ngân