Lời bài hát: Cải lương xã hội Mai vàng se duyên thắm – Vũ Luân, Thanh Ngân

Cải lương xã hội Mai vàng se duyên thắm – Vũ Luân, Thanh Ngân -

Cải lương xã hội Mai vàng se duyên thắm – Vũ Luân, Thanh Ngân