Lời bài hát: Cải lương xã hội Mẹ chồng là mẹ của tôi – Vũ Linh, Tài Linh, Diệp Lang

Cải lương xã hội Mẹ chồng là mẹ của tôi – Vũ Linh, Tài Linh, Diệp Lang -

Cải lương xã hội Mẹ chồng là mẹ của tôi – Vũ Linh, Tài Linh, Diệp Lang