Lời bài hát: Cải lương xã hội Mẹ của chúng con – Phượng Loan, Vân Hà

Cải lương xã hội Mẹ của chúng con – Phượng Loan, Vân Hà -

Phần 2

Cải lương xã hội Mẹ của chúng con – Phượng Loan, Vân Hà