Lời bài hát: Cải lương xã hội Mối duyên hờ – Thanh Ngân, Trọng Nghĩa

Cải lương xã hội Mối duyên hờ – Thanh Ngân, Trọng Nghĩa -

Cải lương xã hội Mối duyên hờ – Thanh Ngân, Trọng Nghĩa