Lời bài hát: Cải lương xã hội Mối tình nghèo – Vũ Linh, Tài Linh, Châu Thanh

Cải lương xã hội Mối tình nghèo – Vũ Linh, Tài Linh, Châu Thanh -

Cải lương xã hội Mối tình nghèo – Vũ Linh, Tài Linh, Châu Thanh