Lời bài hát: Cải lương xã hội Một chồng – Bạch Tuyết, Hương Lan, Minh Vương

Cải lương xã hội Một chồng – Bạch Tuyết, Hương Lan, Minh Vương -

Cải lương xã hội Một chồng – Bạch Tuyết, Hương Lan, Minh Vương