Lời bài hát: Cải lương xã hội: Một Chút Vấn Vương – Vũ Linh, Thanh Ngân

Cải lương xã hội: Một Chút Vấn Vương – Vũ Linh, Thanh Ngân -

Cải lương xã hội: Một Chút Vấn Vương – Vũ Linh, Thanh Ngân