Lời bài hát: Cải lương xã hội Một kiểng hai huê – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy

Cải lương xã hội Một kiểng hai huê – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy -

Cải lương xã hội Một kiểng hai huê – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy