Lời bài hát: Cải lương xã hội Một kiếp đọa đầy – Bạch Tuyết, Minh Vương, Thanh Tuấn

Cải lương xã hội Một kiếp đọa đầy – Bạch Tuyết, Minh Vương, Thanh Tuấn -

Cải lương xã hội Một kiếp đọa đầy – Bạch Tuyết, Minh Vương, Thanh Tuấn