Lời bài hát: Cải lương xã hội Một thoáng ngậm ngùi – Kim Tử Long, Ngọc Huyền

Cải lương xã hội Một thoáng ngậm ngùi – Kim Tử Long, Ngọc Huyền -

Cải lương xã hội Một thoáng ngậm ngùi – Kim Tử Long, Ngọc Huyền